Geschiedenis van het Vrouwennetwerk Alphen aan den Rijn e.o. – Vrouwennetwerk Rijnstreek

In 1985 werd Vrouwennetwerk Alphen aan den Rijn e.o. opgericht, ontstaan vanuit de landelijke Stichting Vrouwennetwerk Nederland.

Landelijke Stichting Vrouwennetwerk Nederland

Op 14 februari 1980 is in Voorschoten officieel de Stichting Vrouwennetwerk Nederland (SVN) opgericht met als doelstelling: “Het ondersteunen van vrouwen in leidinggevende en staffuncties in de werksituatie, het stimuleren van dóórstroming van vrouwen naar dergelijke functies, het verbeteren van de arbeidspositie van vrouwen in het algemeen, teneinde de emancipatie te bevorderen.”

Het accent lag op elkaar informeren en stimuleren d.m.v. netwerken. Er werden landelijke bijeenkomsten gehouden over allerhande onderwerpen die met de doelstelling te maken hadden.

Het landelijk vrouwennetwerk groeide voorspoedig en allerlei deelnetwerken werden opgericht: regionale netwerken van Groningen –tot Zeeland en Limburg, en professionele deelnetwerken zoals vrouwen in de gezondheidszorg, in financiën, marketing, de media, de kunsten,  de bouw, vrouwelijke organisatieadviseurs etc.

Vrouwennetwerk Alphen aan den Rijn e.o.

Miriam Soeterbroek benoemt oprichtster Therese Munneke tot erelid van VNA (rond 1991)

In 1985 nodigde Therese Munneke*, lid van SVN, een tiental mede-netwerksters uit de omgeving van Alphen aan den Rijn uit om bij haar thuis te brainstormen over het opzetten van een deelnetwerk in onze regio. (PDF-1PDF-2) Al snel werd het ‘Vrouwennetwerk Alphen aan den Rijn e.o,’  opgericht. De eerst officiële bijeenkomst was op 30 april 1986 in het restaurant Djorrish. Daarna waren de bijeenkomsten jarenlang bij Tijsterman in Nieuwkoop. Het netwerk telde al gauw 50 à 60 leden. Er werd zelfs een keer gesproken over een ledenstop en of er niet een maximum van 75 leden moest worden ingesteld. Zo ver is het echter niet gekomen.

Vanuit het landelijk netwerk werd het “halen en brengen-principe” geïntroduceerd, alsmede “het rondje”. Op de landelijke nieuwjaarsreceptie van januari 1988 werd voor de eerste keer de Netwerkprijs uitgereikt. Het Alphense netwerk heeft dit initiatief later overgenomen als de Netwerkster-van-het-jaar verkiezing.

De onderwerpen die destijds aan de orde kwamen waren o.a.: de combinatie werk en gezin, kinderopvang, de vrouw en haar pensioen, gelijke beloning,  de invloed van de automatisering etc. Het waren praktische thema’s die direct met je werk te maken hadden. Later kwamen daar meer persoonlijk gerichte onderwerpen voor in de plaats, zoals omgaan met conflictsituaties, leidinggeven, persoonlijke presentatie, time management, NLP, etc. .

De manier van aanmelden was toen ook anders dan nu. Iedere maand ontving je een brief met uitnodiging voor de komende bijeenkomst. Kon je niet, dan melde je je af. Meldde je je niet af dan werd verwacht dat je aanwezig was.

Activiteiten

‘Alphen’ kreeg de naam een heel actief netwerk te zijn. Behalve onze eigen netwerkavonden, organiseerden we ook gezamenlijke bijeenkomsten met de netwerken uit Den Haag en Rotterdam. Ook  organiseerden we in Parkvilla een congres i.s.m. de VOA. Heel bijzonder waren de twee gezamenlijke avonden met de Rotary Alphen-Woubrugge.

Op 2 november 1990 organiseerde VNA het symposium ‘Arbeidsmarkt in beweging’. Sprekers waren Dimp Nelemans en Marjan Franzen, aan het Ronde-tafelgesprek namen o.a. deel: Henny Langeveld en Aad Groenendijk, voorzitter van de VOA. Voorzitter was Tienke Koning.

Op 21 april 1995 was er een gezamenlijk congres met de deelnetwerken Rotterdam en Vrouwen in de gezondheidszorg in Archeon over: ‘Vrouwen door de eeuwen heen in handel en gezondheidszorg’. Aan de paneldiscussie deden o.a. Els Borst, Yvonne van Rooy en Nelleke Schoemaker mee. Dagvoorzitter was Marga Miltenburg.

Als ‘uitje’ zijn we behalve naar verschillende deelnetwerken ook een keer naar het Afrika Museum in Berg en Dal geweest. En we hebben enkele keren meegedaan aan ‘Zeilend netwerk’ in Loosdrecht. Zijn in 1994 zelfs 1e geworden.

Ter gelegenheid van het 12 1/2 jarige bestaan organiseerde het Vrouwennetwerk het congres ‘Van mantelpak tot spijkerbroek’ in het Parktheater.

Als zelfstandig netwerk verder

In 2003 werd de landelijke stichting opgeheven. Ieder deelnetwerk werd nu een zelfstandige eenheid in zijn regio of professie. Hiermee ging evenwel een stuk gezamenlijke landelijke communicatie, inspiratie en samenwerking verloren.

Netwerkster van het jaar

Sinds 1991 kiest het Vrouwennetwerk een Netwerkster van het Jaar. Henny Langeveld, hoogleraar Emancipatievraagstukken aan de Universiteit van Leiden, was het eerste lid die deze in ontvangst mocht nemen. Tot 1999 werd men netwerkster van het voorgaande jaar en m.i.v. 2000 was de benoeming voor het lopende jaar. In 2023 is de laatste Netwerkster van het jaar verkozen.

VNR Nieuwe stijl

Het aantal leden van het netwerk liep al langere tijd terug tot zo’n 25 in 2023. De inspanningen van de programmacommissie waren al langere tijd niet meer in verhouding met het aantal deelnemers aan de bijeenkomsten. Per 2024 is besloten om het netwerk in een versimpelde vorm voort te zetten om daarmee het ‘ontmoeten en verbinden’ in stand te houden. Er zijn geen kosten meer verbonden aan het lidmaatschap. De WhatsApp-groep is nu de basis voor de organisatie en communicatie over de bijeenkomsten. Zes keer per jaar kan er samen gedineerd worden, waarbij we met elkaar kunnen delen wat ons bezighoudt. (De themabijeenkomsten (met sprekers) komen hiermee te vervallen.) Daarnaast zijn er subgroepen voor andere gezamenlijke activiteiten die op initiatief van de deelnemers uitgebreid kunnen worden met nieuwe initiatieven.

Bestuur

Talloze leden hebben zich in al die jaren ingezet voor het bestuur en de programmacommissie.

De voorzitters:

 • Theresa Munneke Lourens 1985 t/m 1987
 • Leny Vink 1988 t/m 1990
 • Mirjam Soeterbroek 1991 t/m 1993
 • Annette Sax 1994 t/m 1996
 • Jose van der Meer 1997 t/m 1999
 • Cora Honing – 2000 t/m 2003
 • Marga Beckers 2004 t/m 2006
 • Karin Pool 2007 t/m 2008
 • Iris Hilhorst 2009 t/m 2017
 • Monique Morree 2017- 2018
 • Ingrid van Dam – 2019 – 2020
 • Angela Schouten – 2021 – 2022
 • Manon Waterreus – 2023
 • Iris Hilhorst – 2024