Privacyverklaring Vrouwennetwerk Rijnstreek

Vrouwennetwerk Rijnstreek Vrouwennetwerk Rijnstreek, gevestigd aan Borneostraat 8, 2405 CW Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vrouwennetwerk Rijnstreek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vrouwennetwerk Rijnstreek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling;
 • verzenden van een nieuwsbrief en/of nieuwsberichten;
 • u te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen;
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vrouwennetwerk Rijnstreek neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vrouwennetwerk Rijnstreek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia > Gedurende lidmaatschap > Registratie lidmaatschap
 • Adres > Gedurende lidmaatschap> Registratie lidmaatschap en facturering
 • Telefoonnummer > Gedurende lidmaatschap> Bereikbaarheid
 • E-mailadres > Gedurende lidmaatschap > Om contact te kunnen onderhouden en t.b.v. uitnodiging van leden voor bijeenkomsten
 • IP-adres > Gedurende lidmaatschap> ?
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch > Gedurende lidmaatschap > ?
 • Locatiegegevens > Gedurende lidmaatschap > Inzicht in deelnemers aan bijeenkomsten
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website > Gedurende lidmaatschap > ?

Delen van persoonsgegevens met derden

Vrouwennetwerk Rijnstreek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vrouwennetwerk Rijnstreek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vrouwennetwerk Rijnstreek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vrouwennetwerk Rijnstreek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn Google en Facebook. Hieronder een overzicht:

Cookies Google Analytics (naam/ bewaartermijn)

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

 • _ga Bewaartermijn: 2 jaar
 • gadwp_wg_default_dimension Bewaartermijn: 1 jaar
 • gadwp_wg_default_metric Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 1 jaar
 • gadwp_wg_default_swmetric Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 1 jaar

Cookies Facebook (naam/ bewaartermijn)

 • Act – zodra sessie eindigt
 • c_user – 6 maanden
 • datr – 2 jaar
 • dpr – 1 week
 • fr – 3 maanden
 • pl – 3 maanden
 • presence – zodra sessie eindigt
 • sb – 2 jaar
 • spin – 2 dagen
 • wd – 1 week
 • xs – 6 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vrouwennetwerkrijnstreek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Vrouwennetwerk Rijnstreek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Vrouwennetwerk Rijnstreek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vrouwennetwerk Rijnstreek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@vrouwennetwerkrijnstreek.nl

Contactgegevens:

www.vrouwennetwerkrijnstreek.nl

Borneostraat 8
2405 CW Alphen aan den Rijn
Tel: 06 83224434

Sandra de Leeuw is de Functionaris Gegevensbescherming van Vrouwennetwerk Rijnstreek
Zij is te bereiken via info@vrouwennetwerkrijnstreek.nl