1998 – Hedwig Kemme

Hedwig Kemme, oogarts in het Rijnland Ziekenhuis, is op 24 februari door het VrouwenNetwerk Alphen aan den Rijn en omstreken gekozen tot Netwerkster van het Jaar 1998. De prijs, bestaande uit een sculptuur, wordt jaarlijks uitgereikt aan een vrouw die zich heeft onderscheiden door haar inzet voor het netwerk dan wel door een bijzondere prestatie waar-mee zij een voorbeeldfunctie vervult voor andere vrouwen.

Het Vrouwennetwerk Alphen aan den Rijn en omstreken, telt circa zes-tig ondernemers en vrouwen in hogere functies. Hedwig Kemme (1953) ontving de prijs omdat zij de afgelopen jaren heeft late zien dat zij verder kijkt dan haar eigen werkkring. Zo werkte zij voor Mekong Eye Doctors in Cambodja. Bovendien was zij vorig jaar het eerste vrouwelijke lid van de Alphense Rotary.

Oogarts-oncoloog

Hedwig Kemme studeerde medicijnen in Leiden en begon haar carrière in 1982, als oogarts-oncoloog in het Universitair Centrum Leiden. Samen met haar collega’s deed zij onderzoek naar de oogsparende behandeling van oogtumoren, door middel van lokale bestraling en infraroodlaser, welke behandelingsmethode momenteel over de hele wereld wordt toegepast. sinds 1986 is zij tevens verbonden aan het Rijnland Ziekenhuis. Zij was vele jaren actief in meerdere landelijke commissies op medisch en bestuurlijk gebied, zoals de landelijke Oog en Orbitatumoren commissie en de beroepsbehartigings-commissie van de Neder-landse oogartsenvereniging.

Rode Kmer

Omdat ook de wereld buiten de gezondheidszorg haar boeit, werd ze in 1994 lid van het VrouwenNetwerk Alphen aan den Rijn en omstreken (VNA). Ze deed ontwikkelingswerk in Cambodja voor de stichting Mekong Eye Doctors (MED) in samenwerking met Artsen zonder Grenzen (MSF), in een gebied waar de Rode Kmer toen nog actief was en MSF sinds kort bezig was basale gezondheidszorg op te zetten en waar in geen dertig jaar enige oogheelkundige zorg was geweest. Ze raakte zeer geïnteresseerd in dit werk. Ze is lid van de landelijke werkgroep Tropisch Oogheelkunde en is niet alleen betrokken bij de MED stichting, maar ook bij de stichting Vrienden van Aburi, opgericht van-uit de Rotaryclub Woubrugge, die zich inspant voor het oogcentrum in Aburi in Ghana. De vrienden van Aburi geven financiële ondersteuning voor de aanschaf van apparatuur, de opleiding voor verpleegkundigen en verzorgen waar nodig medische ondersteuning door oogartsen vanuit Neder-land.

Flexibiliteit

Inmiddels heeft zij haar werk als oogarts geheel geconcentreerd in het Rijnland Ziekenhuis, vooral op de locatie Rijnoord. Ze is actief betrok-ken bij de veranderingen en uitbreiding van de oogartsen groep: er komt dit jaar nog een nieuwe oogarts bij om de wacht-lijsten te verminderen en er komt een apart oogoperatiecentrum in Rijnoord, waar de hele week oog-operaties verricht zullen warden voor ambulante patiënten. Zij heeft in Alphen een aantal lezingen gegeven onder andere voor de Glaucoomvereniging. Over haar vele activiteiten zegt Hedwig Kemme: ‘Het is belangrijk jezelf een doel te stellen in het leven en je talenten naar vermogen te gebruiken, maar ook de flexibiliteit te hebben om te blijven groeien en veranderen’.

Verschenen in het witte Weekblad – februari 1999