2004 – Wilma van Giersbergen

Wilma van Giersbergen (51) is op 7 maart 2004 door het Vrouwen Netwerk Rijnstreek in Alphen aan den Rijn gekozen tot Netwerkster van het jaar 2004. De prijs, bestaande uit een broche met inscriptie, wordt jaarlijks uitgereikt aan een vrouw die zich heeft onderscheiden door een bijzondere prestatie, waarmee zij een voorbeeldfunctie vervult voor andere vrouwen, of die zich buitengewoon heeft inzet voor de doelstelling van het netwerk.

Wilma van Giersbergen heeft de onderscheiding gekregen omdat zij naast haar werk als hoofd Topografisch-historische atlas bij het Gemeentearchief in Rotterdam er in 2003 in is geslaagd te promoveren aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is het eerste lid van het VNR dat deze prestatie heeft geleverd. Zij promoveerde in de kunstgeschiedenis op de 19e-eeuwse tekenmeester C.C. Huijsmans (1810-1886).
Het VNR wil met de onderscheiding zijn bewondering uitspreken voor haar jarenlange, niet aflatende doorzettingsvermogen dat leidde tot haar promotie. Een dergelijke prestatie neerzetten, naast een ook al inspannende baan, dwingt respect af.

De Netwerkster van het jaar 2004 heeft een lange weg afgelegd om zover te komen.
Via mavo, havo en Pedagogische Academie ging ze aan het werk als onderwijzeres in het basisonderwijs en volgde daarna aan de universiteit een opleiding pedagogiek. Na haar kandidaats schakelde ze over op kunstgeschiedenis.
In 1987 deed ze haar doctoraal geschiedenis. Van Giersbergen ging werken als museumassistente in streekmuseum Kempenland in Eindhoven en werd daarna werkloos. Ze ging museumexcursies begeleiden, hield lezingen en richtte zich op onderzoek naar de 19e-eeuwse Brabantse schilderkunst. In 1991 werd ze projectleider tentoonstellingen in het Universiteitsmuseum Utrecht. Vijf jaar later ging ze aan het werk als conservator-beheerder in het NMI Museum IJkwezen in Delft, en in 1998 daarnaast ook nog als conservator van de collectie prenten en tekeningen in het gemeentearchief in Den Haag. Sinds maart 2000 staat ze aan het hoofd van de Topografisch-Historische atlas. Met elf medewerkers ontsluit ze de collectie visuele documenten, bewegend beeld en geluid, en zet die op internet.
Wilma van Giersbergen: ,,Ik wil nog altijd een slag maken. Over een paar jaar wil ik méér dan wat ik nu doe. Mijn ambitie ligt in onderzoek, in combinatie met mijn werk. Dankzij mijn promotie is de toegang tot onderzoek doen nu makkelijker voor me. Ik heb altijd de drive gehad om verder te komen, met de instelling: ,,Ik zal ze eens laten zien wat ik kan!”